ALKEMİ KİMYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Logo

ALKEMİ KİMYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Istanbul / Türkiye

About Us

The manufacture of chemicals using basic processes -Manufacture of chemical elements - inorganic acids- alkalis, lyes and other inorganic bases manufacture of other inorganic compounds - roasting of iron pyrites - distilled water


Products

Keywords

Metalik halojenler hipokloritler kloratlar ve perkloratlar çamaşır suyu Sülfidler sülfürler sülfatlar fosfinatlar fosfonatlar fosfat nitrat şap Karbonatlar sodyum kalsiyum Uranyum plütonyum toryum metal tuzları temel inorganik kimyasallar izotoplar oksometalik/peroksometalik asitlerin tuzları siyanürler boratlar hidrojen peroksit kükürt kavrulmuş demir piritler ve piezo-elektrik kuvarsı imalatı kimyasal elementler inorganik asitler ve bileşiklerin klor iyot flor bor silisyum fosfor arsenik skandium cıva oksitler hidroksitler hidrojen klorür inorganic acids roasting of iron pyrites distilled water inorganic chemicals

Trailer