BAŞAK TRAKTÖR TARIM ZİRAAT VE İŞ MAKİNALARI SANAYİ TİCARET A.Ş. Logo

BAŞAK TRAKTÖR TARIM ZİRAAT VE İŞ MAKİNALARI SANAYİ TİCARET A.Ş.

Sakarya / Türkiye

About Us

Manufacture of tractors used in agriculture and forestry - walking (pedestrian-controlled) tractors - mowers, lawnmowers - agricultural self-loading or self-unloading trailers or semi-trailers - agricultural machinery for soil preparation, planting or fertilising: ploughs, manure spreaders, seeders, harrows etc. - harvesting or threshing machinery: harvesters, threshers, sorters etc. - milking machines - spraying machinery for agricultural use - diverse agricultural machinery: poultry-keeping machinery, bee-keeping machinery, equipment for preparing fodder etc. machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit etc.


Products

Keywords

römork yarı römork tarım makineleri traktör motokültör kümes hayvanı makineleri arıcılık makineleri hayvan yemi hazırlama makineleri kuluçka makineleri çim biçme makineleri hasat ve harman makineleri biçer döver saman yapma makinesi ot ve saman balyalama makinesi kök ve yumru hasat makinesi pulluk saban tırmık diskaro skarifikatör kültivatör çapa makinesi mibzer fide ve fidan dikim makinesi gübreleme makineleri süt sağma makineleri sulama cihazları pülverizatör zirai püskürtücüler don pervaneleri tractors agriculture mowers lawnmowers selfloading selfunloading trailers semitrailers soil preparation planting or fertilising ploughs manure spreaders seeders harrow harvesting threshing machinery harvesters threshers sorters milking machines spraying machinery poultrykeeping beekeeping cleaning sorting grading eggs fruit

Location

Trailer