FEZA CİLT BEZİ SANAYİ Logo

FEZA CİLT BEZİ SANAYİ

Istanbul / Türkiye

About Us

Feza Ciltbezi Sanayi, initiating its production with bookbinding cloth "Pandizot," extends its services across all five continents with products like PVC bookbinding, thermo bookbinding, buckram, digital coating, and wallpaper. Recognized for its innovative, original, and dynamic profile, our company responds to user needs with a work ethic that prioritizes solution-oriented approaches. At Feza Ciltbezi, we maintain our leadership in the industry by committing to providing our customers with the highest quality products and services. Our product range is known for its wide application areas and versatility, as well as our sustainable production practice and environmentally sensitive approach. Centering customer satisfaction, Feza, which continuously grows and develops in the global market, is known for its commitment to quality standards and innovative production techniques. We are a company dedicated to understanding the unique needs of each of our customers and meeting those needs with high-performance, aesthetic, and functional bookbinding and coating solutions. As Feza Ciltbezi Sanayi, we base our relationships with our customers on mutual respect, transparency, and honesty, developing sustainable and win-win relationships with our business partners and suppliers. Keeping close track of innovations in the industry and continuously expanding its product range, Feza is committed to offering its customers the latest and most effective solutions. Discover world-standard, quality, and reliable products with us and take your projects one step further with Feza Ciltbezi's unique and innovative products. Feza is not just a bookbinding cloth manufacturer but also a business partner that helps its customers turn their projects into reality. Get acquainted with the wide product range and expertise of Feza Ciltbezi Sanayi in the industry, and make a difference in your projects.


Products

Keywords

Ciltbezi Pandizot PVC ciltlik thermo ciltlik bukram dijital kaplama duvar kağıdı yenilikçi ürünler özgün tasarımlar dinamik profil kullanıcı odaklı çözüm odaklı Kaliteli Hizmet global pazar Sürdürülebilir Üretim Çevre dostu müşteri memnuniyeti Kalite standartları yenilikçi üretim estetik ürünler fonksiyonel çözümler karşılıklı saygı şeffaflık dürüstlük iş ortaklığı tedarikçi ilişkileri sektör lideri Ürün Çeşitliliği geniş kullanım alanları uygulama çeşitliliği sürdürülebilir kalkınma çevreye duyarlı yaklaşım benzersiz ihtiyaçlar Yüksek Performans işbirliği sektör yenilikleri ürün gamı etkili çözümler dünya standartları güvenilir ürünler PROJELER eşsiz ürünler iş ortağı Geniş ürün yelpazesi uzmanlık fark yaratmak kaliteli ürünler güvenilir çözümler müşteri ilişkileri iş etiği değer önerisi marka kişiliği coğrafi konum hizmet bölgeleri ürün ve hizmetler sektör ve rekabet misyon ve vizyon değerler ve ilkeler stratejik planlama pazarlama ve satış müşteri deneyimi marka bilinirliği pazar pozisyonu marka değeri Müşteri sadakati müşteri geri bildirimleri Ürün Geliştirme inovasyon ve araştırma kalite kontrol üretim süreçleri lojistik ve dağıtım tedarik zinciri yönetimi operasyonel verimlilik finansal performans yatırım ve büyüme risk yönetimi kurumsal sosyal sorumluluk topluluk ve çevre çalışan gelişimi Ekip çalışması liderlik ve yönetim organizasyonel kültür iş sağlığı ve güvenliği etik ve uyum düzenleme ve uyumluluk teknoloji ve dijitalleşme veri ve analitik bilgi güvenliği siber güvenlik IT yönetimi dijital pazarlama online varlık web sitesi ve e-ticaret sosyal medya ve içerik SEO ve SEM mobil uygulamalar CRM ve müşteri verisi otomasyon ve yapay zeka inovatif teknolojiler AR ve VR IoT ve bulut bilişim blockchain ve kripto sürdürülebilir enerji yeşil teknolojiler biyoteknoloji ve sağlık nanoteknoloji ve malzemeler uzay ve havacılık robotik ve otomasyon 3D baskı ve üretim akıllı şehirler ve altyapı eğitim ve öğrenme bilim ve araştırma kültür ve sanat toplum ve sosyal sorunlar hukuk ve adalet politika ve yönetişim ekonomi ve finans ticaret ve sanayi uluslararası ilişkiler güvenlik ve savunma çevre ve doğa enerji ve kaynaklar sağlık ve yaşam bilimleri spor ve rekreasyon medya ve iletişim turizm ve seyahat moda ve tasarım gıda ve beslenme tarım ve ormancılık inşaat ve mühendislik otomotiv ve taşımacılık elektronik ve cihazlar kimya ve malzemeler tekstil ve giyim mobilya ve dekorasyon kozmetik ve kişisel bakım oyuncak ve çocuk ürünleri ev ve bahçe hobi ve eğlence müzik ve sanat kitap ve yayıncılık film ve video oyun ve interaktif bilgisayar ve yazılım internet ve web telekomünikasyon ve ağlar finans ve bankacılık sigorta ve emeklilik yatırım ve sermaye gayrimenkul ve konut perakende ve alışveriş restoran ve yiyecek otel ve konaklama seyahat ve ulaşım eğlence ve etkinlikler eğitim ve kurslar sağlık ve tıp güzellik ve spa spor ve fitness sanat ve kültür dernek ve organizasyonlar hükümet ve kamu bilim ve teknoloji araştırma ve geliştirme laboratuvar ve test patent ve fikri mülkiyet lisans ve sertifikalar ödüller ve başarılar ortaklıklar ve işbirlikleri sponsorluklar ve etkinlikler fuarlar ve konferanslar seminerler ve atölyeler web seminerleri ve çevrimiçi etkinlikler yayınlar ve makaleler raporlar ve beyaz kağıtlar kitaplar ve e-kitaplar videolar ve multimedya podcast ve ses bloglar ve içerik haber bültenleri ve e-postalar sosyal medya ve topluluklar forumlar ve tartışma grupları anketler ve geri bildirimler yorumlar ve değerlendirmeler referanslar ve müşteri hikayeleri vaka çalışmaları ve başarı öyküleri testimoni ve onaylar marka ve logo değerler ve kültür liderlik ve ekip kariyer ve iş ilanları Feza Bookcloth Industry PVC bookbinding thermo bookbinding buckram digital coating wallpaper Innovative products original designs dynamic profile user-focused solution-oriented Quality Service global market Sustainable Production Environmentally friendly customer satisfaction Quality standards innovative production aesthetic products functional solutions mutual respect Transparency honesty business partnership supplier relations industry leader Product Diversity wide application areas application variety sustainable development environmentally sensitive approach unique needs High Performance collaboration industry innovations product range effective solutions world standards reliable products PROJECTS unique products business partner wide product range expertise make a difference quality products reliable solutions customer relations work ethic value proposition brand personality geographical location service areas products and services sector and competition mission and vision values and principles strategic planning marketing and sales customer experience brand awareness market position brand value Customer loyalty Customer Feedback Product Development innovation and research quality control production processes logistics and distribution supply chain management operational efficiency financial performance investment and growth risk management corporate social responsibility community and environment employee development Teamwork leadership and management organizational culture occupational health and safety ethics and compliance regulation and compliance technology and digitization data and analytics information security cybersecurity IT management digital marketing online presence website and e-commerce social media and content SEO and SEM mobile applications CRM and customer data automation and artificial intelligence innovative technologies AR and VR IoT and cloud computing blockchain and crypto sustainable energy green technologies biotechnology and health nanotechnology and materials space and aeronautics robotics and automation 3D printing and manufacturing smart cities and infrastructure education and learning science and research culture and art society and social issues law and justice politics and governance economy and finance trade and industry international relations security and defense environment and nature energy and resources health and life sciences sports and recreation media and communication tourism and travel fashion and design food and nutrition agriculture and forestry construction and engineering automotive and transportation electronics and devices chemistry and materials textiles and clothing furniture and decoration cosmetics and personal care toys and children's products home and garden hobby and entertainment music and art books and publishing film and video games and interactive computers and software internet and web telecommunications and networks finance and banking insurance and retirement investment and capital real estate and housing retail and shopping restaurant and food hotel and accommodation travel and transportation entertainment and events education and courses health and medicine beauty and spa sports and fitness art and culture associations and organizations government and public science and technology research and development laboratory and testing patent and intellectual property licenses and certificates awards and achievements partnerships and collaborations sponsorships and events fairs and conferences seminars and workshops webinars and online events publications and articles reports and white papers books and e-books videos and multimedia podcast and audio blogs and content newsletters and emails social media and communities forums and discussion groups surveys and feedback comments and reviews references and customer stories case studies and success stories testimonials and endorsements brand and logo values and culture leadership and team career and job postings contact and information news and announcements events and calendar gallery and photos FAQ and help terms and conditions privacy policy and cookies disclaimer and legal sitemap and navigation links and resources affiliates and partners investors and shareholders press and media careers and employment diversity and inclusion sustainability and environment philanthropy and giving volunteering and community awards and recognition history and milestones features and benefits specifications and technical data pricing and plans promotions and offers customers and clients industries and sectors solutions and use cases demos and trials downloads and resources support and help documentation and guides tutorials and training forums and communities knowledge base and FAQs case studies and testimonials events and webinars news and blogs partners and resellers developers and APIs integrations and add-ons security and compliance reliability and uptime performance and benchmarks scalability and flexibility innovation and R&D culture and values team and people offices and locations diversity and equality wellness and benefits learning and development recruitment and onboarding engagement and retention performance and recognition change and transformation strategy and vision operations and processes technology and tools data and insights customer and client marketing and branding sales and revenue product and service finance and administration HR and people IT and cybersecurity legal and compliance procurement and supply facilities and property communications and PR health and safety quality and improvement project and program risk and compliance audit and assurance governance and ethics stakeholder and relations policy and strategy planning and analysis design and creativity writing and content social and digital events and logistics media and advertising community and social service and support delivery and implementation training and education coaching and mentoring analysis and evaluation measurement and analytics optimization and testing user and experience interface and interaction accessibility and usability mobile and web platform and infrastructure network and systems hardware and software cloud and virtualization data and databases analytics and business intelligence security and privacy support and maintenance continuity and recovery documentation and configuration migration and integration development and programming testing and quality assurance architecture and design engineering and construction production and manufacturing inventory and warehousing transportation and delivery customer and service order and fulfillment payment and billing account and relationship satisfaction and loyalty feedback and improvement retention and growth acquisition and conversion segmentation and targeting campaigns and promotions channels and touchpoints content and messaging creative and design media and placement digital and social email and automation mobile and SMS print and direct mail video and audio web and interactive events and experiential sponsorships and partnerships influencer and affiliate PR and media relations corporate and internal crisis and issues brand and identity product and launch reputation and management employee and engagement leadership and executive wellness and wellbeing recruitment and talent engagement and motivation performance and reward development and growth career and succession team and collaboration communication and interaction work and environment tools and technology policies and practices rights and responsibilities wellbeing and support inclusion and diversity equality and fairness respect and dignity voice and participation development and progression recognition and value balance and flexibility security and stability benefits and rewards community and belonging impact and contribution purpose and meaning values and beliefs vision and direction mission and objectives goals and targets priorities and focus roles and responsibilities tasks and activities projects and initiatives programs and portfolios resources and budget time and schedule scope and quality risk and issues stakeholders and communication

Location

Trailer